Ongerechtvaardigde verrijking

Ongerechtvaardigde verrijking

21.50

De ondertitel van dit cahier 'Een handleiding voor raadsheren en studenten, met gratis stappenplan' geeft uitdrukking aan de Рtwee Рdoelstellingen van dit werk: enerzijds een inleiding in het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking (vandaar 'voor studenten'), anderzijds een kritische bespreking van het merendeel van de rechtspraak van de Hoge Raad zoals die in de jaren na de invoering van het BW naar aanleiding van art. 6:212 BW is gewezen. Wanneer mag men een verrijking 'ongerechtvaardigd' noemen? Voor de beantwoording van die vraag moet het wettelijk systeem worden afgetast. Toepassing van art. 6:212 BW veronderstelt dan ook kennis en begrip van alle goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke rechtsfiguren uit het Burgerlijk Wetboek (en daarbuiten). Een juiste toepassing van art. 6:212 BW, hoe simpel de tekst van die bepaling bij eerste aanblik ook oogt, is daarmee ̩̩n van de meest complexe juridische activiteiten geworden (vandaar dat het cahier besloten wordt met een stappenplan voor de praktische toepassing van dit leerstuk).

SKU: 9789069163864 Category:

Additional information

EAN