Oplossingsgerichte intervisie

Oplossingsgerichte intervisie

22.00

Traditionele intervisiemodellen richten hun focus op het probleem. Oplossingsgerichte intervisie is een verandering ten aanzien van de wijze waarop de vraag of de problematiek benaderd wordt. De aandacht is hierbij gericht op het realiseren van het gewenste toekomstbeeld. Oplossingsgerichte intervisie laat aan de hand van een casus en praktijk voorbeelden zien hoe het stappenplan van het reflecting teamintervisiemodel er in de praktijk uitziet. De oefeningen dagen de lezer uit om zijn vraag of problematiek op oplossingsgerichte wijze te benaderen. Reflecting teamintervisie is een model dat het accent legt op effectiviteit van intervisie, door aandacht te besteden aan de concreet meetbare oplossingen. Het reflecting team analyseert daartoe het intervisieproces en geeft feedback aan de intervisiedeelnemers. Op deze wijze kunnen organisaties en opleidingen het model inzetten om resultaatgericht te werken. Het boek is bedoeld voor intervisiebegeleiders, teamcoaches en managers die intervisie in hun organisatie of opleiding willen toepassen. Levi van Dam is gedragswetenschapper en werkzaam als behandelcoördinator bij Zandbergen Jeugd en Opvoedhulp. Daarnaast is hij freelance docent en ondermeer werkzaam voor Pro Education. In samenwerking met de Universiteit Utrecht verricht hij onderzoek naar reflecting team-intervisie.

SKU: 9789024418572 Category:

Additional information

EAN